ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
     
 
 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
โครงการโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
โครงการ  “1 องค์กร 1 ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์ ร้อยดวงใจสืบสานพระราชปณิธาน”
โครงการ “1 องค์กร 1 ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์ ร้อยดวงใจสืบสานพระราชปณิธาน”
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลทมอ ประจำปี 2563
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลทมอ ประจำปี 2563
 
 
[ 23-07-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลื ...   ประกาศ 
[ 14-07-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นพน ...   ประกาศ 
[ 18-06-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป ...   ประกาศ 
[ 01-04-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบถามสำรวจผู้มีส่วน ...   ประกาศ 
[ 01-04-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบถามสำรวจผู้มีส่วน ...   ประกาศ 
 
 
 
 
[ 08-04-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   ประกาศ 
[ 23-03-2564] ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลำดวน หมู่ที ...   ประกาศ doc220210323092401.pdf 
[ 02-03-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา ...   ประกาศ 
[ 01-03-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   ประกาศ 
[ 15-02-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนก ...   ประกาศ 
 
 
[ 21-06-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก โครงการจัดซื้อวัสดุก่อ ...   ประกาศ 
[ 16-06-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเพื่ ...   ประกาศ 
[ 16-06-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธ ...   ประกาศ 
[ 01-06-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างโดมเอนกป ...   ประกาศ 
[ 01-06-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ...   ประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.