ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
     
 
โครงการอบรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลทมอ
โครงการอบรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลทมอ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล
กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล
 
 
[ 01-03-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ ...   doc120220302033149.pdf 
[ 01-03-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ ...   doc120220302033057.pdf 
[ 24-01-2565] รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   รายงาน 
[ 13-01-2565] ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   doc120220302032847.pdf 
[ 30-09-2564] รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนต ...   doc120220608090232.pdf 
 
 
 
 
[ 16-11-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครง ...   ประกาศ 
[ 16-11-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ที่ชำรุด ...   ประกาศ 
[ 15-11-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยว ...   ประกาศ 
[ 10-11-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร ...   ประกาศ 
[ 08-11-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือคู่มือและแบบพิมพ์ประจำห ...   ประกาศ 
 
 
[ 27-06-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ...   ประกาศ 
[ 27-06-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันลำห้วยปรุ ...   ประกาศ 
[ 15-06-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ตามโ ...   ประกาศ 
[ 09-06-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒ ...   ประกาศ 
[ 08-06-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช้างแห่ด้วยนาค ตามโครงการส่งเส ...   ประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.